Caisson (fundering)

Robuuste funderingsconstructie die met name wordt toegepast bij gevaar voor aanvaring door grote schepen.

Nadere omschrijving

Een caisson bestaat uit een constructie die de definitieve vorm heeft van de pijlervoet, maar dan voorzien van een voetconstructie met een snijrand die een iets grotere buitenomtrek heeft dan de rest van het caisson. Na het plaatsen op het maaiveld, in een bouwput of op de rivierbodem wordt de grond binnen de caisson weggegraven, waardoor de constructie door haar eigen gewicht gaat zakken. Indien de methode wordt gebruikt in het water, wordt de caisson zo mogelijk drijvend aangevoerd en afgezonken.
Gelijktijdig met het zakken van de caisson worden de wanden opgebouwd, zodat er voldoende gewicht wordt toegevoegd om het zakken te continueren. Eenmaal op de gewenste diepte wordt aan de onderzijde een bodemafsluiting van beton aangebracht.
Het ontgraven van de grond onder de caisson kan ook gebeuren door hogedrukspuiten te gebruiken en de losgewoelde grond door een buizenstelsel af te zuigen.

caisson

Caissonfundering, zoals toegepast bij de brug Zwolse Hoek over het Ketelmeer

Literatuurverwijzing

  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen