Dubbele T-liggerbrug

Type constructie, dat wordt toegepast bij betonnen bruggen en zijn naam dankt aan de vorm, die doet denken aan een TT.

Nadere omschrijving

Dit type brugdek is afgeleid van de massieve plaatligger, waarbij het ‘overtollige’ beton in de trekzone (onderzijde) wordt weggelaten, zodat er balken ontstaan waarin de hoofdwapening of voorspanning wordt aangebracht. Deze balken zijn aan de bovenzijde door middel van een dekplaat aan elkaar gekoppeld. Voor de krachtswerking is het nodig dat er dwarsdragers worden toegepast ter plaatse van de einden van de brug en/of op één of meer plaatsen in de overspanning.
De dwarsdragers, de langsbalken en het rijdek vormen gezamenlijk een soort balkrooster.
De dubbel T-ligger is onder meer toegepast bij de aanbruggen van de brug over de Maas bij Heumen en de Pleijbrug bij Arnhem.
Met de dubbel T-liggerbrug kunnen overspanningen worden gerealiseerd tot 50 à 60m.

Dwarsdoorsnede van de dubbel T-ligger bij de Pleijburg.

Literatuurverwijzing

  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug 40 markante voorbeelden, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum
  • Klooster, H.P., Bakker, M.M., Coelman, B.H. (red), 2004, Bruggen, Visie op architectuur & constructie, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Stichting Matrijs, Utrecht