Duiker (brug)

Kokervormige constructie, bedoeld om een watergang onder een weg door te voeren.

Nadere omschrijving

Duikers worden tegenwoordig over het algemeen uitgevoerd in beton of (plaat)staal. In het verleden werden ook wel houten of gemetselde duikers gemaakt.
Betonnen duikers worden vaak ‘in den droge’ opgebouwd uit prefab elementen. Tussen deze elementen kunnen flexibele rubberen voegafdichtingen worden aangebracht om ongelijkmatige zettingen in de ondergrond te kunnen opvangen. Door deze waterdichte voegverbindingen zijn dit type duikers ook geschikt als onderdeel van een rioleringssysteem.
Een bijzondere variant zijn de zogenaamde eco-duikers; deze zijn opgebouwd uit duikerelementen met daarin één of twee bordessen. Op deze manier kunnen kleine dieren via de duiker veilig een drukke weg passeren.

Plaatstalen duikers zijn meestal opgebouwd uit gegolfde platen en gaan uit van het principe dat een boogconstructie zeer goed in staat is om optredende krachten vanuit de omringende grond op te nemen. Deze duikers worden ook samengesteld uit fabrieksmatig vervaardigde onderdelen en ter plaatse geassembleerd.

duiker1

Betonnen (eco)duiker 

duiker2

Plaatstalen duiker

          

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1998, Bruggen in Nederland 1800-1940, Bruggen van beton, steen en hout,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen