Fundering

Het onderdeel van de onderbouw van een brug, dat zorgt voor de overdracht van alle belastingen, waaraan een brug onderhevig is, naar de ondergrond.

Nadere omschrijving

Als de draagkrachtige laag dicht onder het maaiveld ligt, kunnen de pijlers en landhoofden daar direct op worden gefundeerd. Dit wordt dan een fundering op staal genoemd. In Nederland worden echter voor de meeste funderingsconstructies palen, putten of damwandpalen gebruikt, omdat de draagkrachtige laag meestal wat dieper ligt.
De funderingsmethoden, die in Nederland het meest worden gebruikt zijn:
•    Fundering op betonnen of stalen palen;
•    Fundering op in de grond gevormde palen;
•    Caissonfundering;
•    Puttenfundering.
•    Fundering op staal;

fundering

Paalfundering voor een viaduct in de Westelijke Randweg Amsterdam met in de grond gevormde palen

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1997, Bruggen in Nederland 1800-1940,  Vaste bruggen van ijzer en staal, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug 40 markante voorbeelden, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum
  • Div. 2011, Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur, Utrecht
  • Klooster, H.P., Bakker, M.M., Coelman, B.H. (red), 2004, Bruggen, Visie op architectuur & constructie, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Stichting Matrijs, Utrecht