Geleidewerk

Een geleidewerk of remmingwerk is een constructie waarmee schepen mechanisch en visueel worden geleid bij het naderen een brug of sluis, waarbij sprake is van een versmalling van het vaarwater.

Nadere omschrijving

Met de hierboven omschreven  geleiding wordt voorkomen dat een schip in aanvaring komt met de onderbouw van een brug. Een geleidewerk is bovendien bedoeld om een schip de gelegenheid te bieden te wachten voor een gesloten brug of sluis.
Vroeger was een geleidewerk alleen van hout, tegenwoordig is het vaak een staalconstructie die met hardhout is bekleed. Een stalen schip wordt zodoende minder beschadigd als het de stalen constructie schampt. Bovendien is de kans op vonkvorming kleiner, wat van belang is voor schepen in de tankvaart.
Vaak zijn er dukdalven opgenomen als bescherming tegen aanvaring van het kunstwerk. Die komen dan los vóór het geleidewerk te staan.

geleidewerk

Geleidewerk bij de Bazelbrug over het Merwedekanaal

Literatuurverwijzing

Oosterhof, J (Red), 1998, Bruggen in Nederland 1800-1940, Bruggen van beton, steen en hout,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen

Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen