Hamerstuk

Een boven een steunpunt ter plaatse gestort of geplaatst gedeelte van de bovenbouw van een brug.

Nadere beschrijving

Het hamerstuk is een begrip dat hoofdzakelijk wordt gebruikt bij het bouwen van betonnen bruggen: uitbouwbruggen of  lijmbruggen*. Het hamerstuk is bij uitbouwbruggen een ter plaatse van een steunpunt gestort gedeelte; bij lijmbruggen een op een steunpunt geplaatst geprefabriceerd gedeelte van de bovenbouw. Het hamerstuk vormt de aanzet  voor het maken van de bovenbouw* van een brug. Successievelijk wordt in lengterichting van de brug ter weerszijden van het hamerstuk een halve overspanning* gerealiseerd.  Bij uitbouwbruggen door het na elkaar ter plaatse storten van moten; bij lijmbruggen door het na elkaar aanbrengen van geprefabriceerde moten. In geval van een uitbouwbrug biedt het hamerstuk ruimte voor het plaatsen van de uitbouwwagens*.

hamerstuk

Hamerstuk van een uitbouwbrug met een aantal gestorte moten.

Literatuur

  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen