Kokerbrug

Brug waarvan de bovenbouw de vorm van een koker heeft, die bestaat uit een ondervloer, twee of meer wanden en een uitkragend dek, waarbij vloer, wanden en dek één constructief geheel vormen.

Nadere omschrijving

De kokervorm heeft in vergelijking met andere constructievormen (massieve plaat, dubbel T ligger) bij een geringere betondoorsnede hetzelfde traagheids- en weerstandsmoment. Ook is de vorm gunstig voor wat betreft de torsiestijfheid.
De kokerbrug heeft een constante hoogte, dan wel een bovenbouw met een gebogen onderkant.
Een betonnen kokerbrug wordt gemaakt van voorgespannen beton en kan een één- of  meercellige koker zijn.
Ook in staal zijn kokerbruggen gebouwd, meestal ééncellig.
De betonnen kokerbruggen zijn ter plaatse gestorte bruggen, uitbouwbruggen, lijmbruggen en schuifbruggen.

Kokerligger in beton

kokerbrug1

Dwarsdoorsnede van een ééncellige kokerconstructie

Kokerligger in staal

kokerbrug2

Dwarsdoorsnede van een eencellige koker

Literatuurverwijzing

  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen