Leidingbrug

Civieltechnische constructie, waarmee leidingen over obstakels worden gevoerd.

Nadere omschrijving

Vooral bij industriegebieden kan het voorkomen dat gebundelde kabels en leidingen over wegen of water heen geleid moeten worden. Dit gebeurt dan door middel van zogenaamde leidingbruggen, die kunnen worden uitgevoerd in beton of staal.
Leidingbruggen komen met name voor in havengebieden, maar ook buiten deze gebieden vinden we  toepassingen van deze constructies, zoals bij de passage van het Spuikanaal Bath, waarbij de betreffende kabels en leidingen zijn ondergebracht in een betonnen trogbrug*.

leidingbrug1
Industriële toepassing van een leidingbrug in een havengebied
leidingbrug2
Leidingbrug over het Spuikanaal Bath d.m.v. een betonnen trogligger*

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1998, Bruggen in Nederland 1800-1940, Bruggen van beton, steen en hout,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen