Onderbouw

De pijlers en landhoofden van een brug, inclusief de fundering daarvan.

Nadere omschrijving

Elke brug bestaat uit twee hoofdonderdelen: de bovenbouw en de onderbouw, met daartussen de opleggingen.
De onderbouw bestaat uit de pijlers, de landhoofden en (in geval van een beweegbare brug) de brugkelder en zorgt via de fundering voor de overdracht van de belastingen uit de bovenbouw naar de ondergrond.

onderbouw
Schematische weergave van een brug met bovenbouw (gearceerd grijs) en onderbouw (blanco).

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1997, Bruggen in Nederland 1800-1940,  Vaste bruggen van ijzer en staal, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Klooster, H.P., Bakker, M.M., Coelman, B.H. (red), 2004, Bruggen, Visie op architectuur & constructie, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Stichting Matrijs, Utrecht
  • Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug 40 markante voorbeelden, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum