Portaal- of integraalbrug

Brug waarbij het rijdek en de landhoofden één geheel vormen.

Nadere omschrijving

Door het verbinden van landhoofden en dek ontstaat een monolithische en buigstijve constructie. De wanden zijn scharnierend of buigvast met de fundering verbonden. Door de verticale belasting op de bovenregel willen de onderzijden van de stijlen naar buiten uitwijken, waardoor horizontale krachten worden geïntroduceerd die door de fundering moeten worden opgenomen.
Portaalbruggen worden zowel in gewapend als in voorgespannen beton uitgevoerd en toegepast als korte aanbrug bij beweegbare bruggen of als er sprake is van een beperkte ruimte om taluds onder de brug of het viaduct te maken.
De portaalbrug komt ook voor onder de naam ‘integraalbrug’.

portaalbrug
Een portaal- of integraalbrug. Landhoofden en rijdek vormen één geheel

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1997, Bruggen in Nederland 1800-1940,  Vaste bruggen van ijzer en staal, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug 40 markante voorbeelden, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum
  • Div. 2011, Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur, Utrecht
  • Klooster, H.P., Bakker, M.M., Coelman, B.H. (red), 2004, Bruggen, Visie op architectuur & constructie, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Stichting Matrijs, Utrecht