Sparingsbuis

Een buis die zorgt dat een holle ruimte wordt uitgespaard in beton.

Nadere omschrijving

Veelal worden sparingsbuizen gebruikt in brugdekken van betonnen plaatliggerbruggen.
Zij zorgen dat er holle ruimtes in dat brugdek ontstaan, die gewichtsbesparing betekenen. Deze sparingsbuizen hebben een ronde vorm en zijn van plaatstaal, dan wel van karton.
Gesproken wordt dan van een plaatligger met sparingen
Naast deze gewicht besparende sparingsbuizen is er een andere toepassing, nl. als omhullingsbuis voor voorspankabels in constructies van voorgespannen beton, deze buizen zijn meestal van plaatstaal en ook wel van kunststof. De voorspankabels moeten vrij kunnen bewegen in de verharde constructie, zodat de voorspankabels op spanning kunnen worden gebracht. In beide toepassingen moeten maatregelen moeten getroffen om deze buizen op hun plaats te houden. Voorkomen moet worden dat de buizen tijdens het beton storten gaan drijven in de nog niet verharde beton. Naast deze toepassingen worden sparingsbuizen in kunststof toegepast voor het door een betonconstructie te voeren kabels en/of leidingen.

sparingsbuizen1

Dwarsdoorsnede plaatliggerbrug met sparingsbuizen

sparingsbuizen2

Bovenbouw met sparingsbuizen van het viaduct over RW 265 te Uden.
( Beeldbank van Rijkswaterstaat)

Literatuur

  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1940 -1950, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen