Stootplaat

Een stootplaat zorgt voor een geleidelijke overgang tussen een kunstwerk en de aardebaan.

Nadere omschrijving

Het doel van stootplaten is het tegengaan van de negatieve effecten bij eventuele zakkingen van het wegdek op de aansluitende aardenbaan; ze voorkomen een te abrupte en ongewenste overgang. Een kunstwerk verzakt namelijk meestal niet, dit in tegenstelling tot de opritten. Door het nazakken van de bodem direct naast een kunstwerk kan er een abrupt en ongewenst hoogteverschil ontstaan. De mate van nazakken van de aardebaan is afhankelijk van de bodemgesteldheid, de kwaliteit van de uitvoering (verdichting) en de trillingen door het verkeer. Stootplaten kunnen ter plaatse worden gestort of geprefabriceerd. Het voordeel van prefab stootplaten t.o.v. ter plaatse gestorte is, dat ze na geconstateerde zettingen (zakkingen), eenvoudig opgehaald kunnen worden
De lengte van de stootplaat is afhankelijk van de rijsnelheden en verwachte zettingen. In de praktijk wordt een minimale lengte van 3 m gehanteerd, bij hoofdwegen oplopend tot 6 m. Samengevat zijn de functies van een stootplaat:
•    Het waarborgen van het rijcomfort en de verkeersveiligheid;
•    Het voorkomen van geluidoverlast door trillingen van voertuigen en hun lading;
•    Het voorkomen van schaden en scheuren in het asfalt en aan het kunstwerk.


stootplaat
Stabilisatie niet in trapeziumvorm
Detaillering stootplaat

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1998, Bruggen in Nederland 1800-1940, Bruggen van beton, steen en hout,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen