Viaduct

Kunstwerk dat zorgt voor een ongelijkvloerse kruising van twee (spoor)wegen.

Nadere omschrijving

In het spraakgebruik hanteren we de woorden ‘bruggen’ en ‘viaducten’ meestal naast en door elkaar. Strikt genomen wordt onder een brug een kunstwerk verstaan dat het weg- of spoorverkeer over water voert. Een viaduct is feitelijk een kunstwerk in een verkeers- of spoorweg over een andere verkeer- of spoorweg.
Constructief gezien kunnen viaducten worden onderscheiden in plaatliggerviaducten, balkenviaducten, boogviaducten, etc.
Viaducten kunnen bestaan uit één of meerdere overspanningen. Een veelvoorkomend type is het zogenaamde paraplu-viaduct, bestaande uit twee overspanningen, waarbij het tussensteunpunt veelal in het midden van een auto(snel)weg is gesitueerd. 

Paraplu-viaduct

 
Boogviaduct


Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1998, Bruggen in Nederland 1800-1940, Bruggen van beton, steen en hout,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug 40 markante voorbeelden, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum
  • Klooster, H.P., Bakker, M.M., Coelman, B.H. (red), 2004, Bruggen, Visie op architectuur & constructie, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Stichting Matrijs, Utrecht