Aanbrug

Brugdeel tussen een landhoofd en de hoofdoverspanning of het beweegbare deel van een brug.


Nadere omschrijving

Een (rivier)brug bestaat meestal uit een hoofdoverspanning ter plaatse van de rivier of het kanaal en de aan weerszijden van de hoofdoverspanning gelegen aanbruggen.
Bij een rivier overspannen de aanbruggen veelal de uiterwaarden en garanderen zodoende een voldoende doorstroomprofiel tijdens perioden van hoogwater.
Ook bij een beweegbare brug komt het begrip aanbrug voor. Hiermee worden dan de toeleidende overspanningen tussen het landhoofd en het beweegbare brugdeel bedoeld.

aanbrug

Langsdoorsnede van een rivierbrug met daarin alle benoemde begrippen en onderdelen.

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1998, Bruggen in Nederland 1800-1940, Bruggen van beton, steen en hout,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug 40 markante voorbeelden, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum
  • Klooster, H.P., Bakker, M.M., Coelman, B.H. (red), 2004, Bruggen, Visie op architectuur & constructie, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Stichting Matrijs, Utrecht