Brug

Civiel-bouwkundige constructie die onderdeel is van een weg of spoorweg bij kruising met een andere weg, spoorweg, waterweg of een terreinverdieping.

Nadere omschrijving

In de praktijk worden de begrippen ‘brug’ en ‘viaduct’ vaak naast elkaar gebruikt en wordt met ‘brug’ bedoeld: iedere constructie, die zorgt voor een ongelijkvloerse kruising tussen een weg of spoorweg met een rivier, een kanaal, een meer, beek en of een andere weg of spoorweg.
Naar het gebruikte constructiemateriaal kunnen bruggen worden onderscheiden in beton, staal of andere materialen, zoals hout, steen, aluminium of kunststof.

De Stichtse brug in de A 27 bij Huizen
Toevoegen: afbeeldingen van afbeeldingen: spoorbrug – viaduct - beweegbaar

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1997, Bruggen in Nederland 1800-1940,  Vaste bruggen van ijzer en staal, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug 40 markante voorbeelden, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum
  • Div. 2011, Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur, Utrecht
  • Klooster, H.P., Bakker, M.M., Coelman, B.H. (red), 2004, Bruggen, Visie op architectuur & constructie, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Stichting Matrijs, Utrecht