Bekisting

Het totale pakket materieel dat nodig is om een betonconstructie vorm te geven.

Nadere omschrijving

Het woord bekisting dateert uit de tijd dat overwegend hout werd  toegepast. De bekisting bestaat uit de vormende bekisting, deze vormende bekisting moet gesteund en/of ondersteund worden om de door de nog niet verharde beton uitgeoefende krachten op te vangen. Het samenstel van vormende en steunende constructie wordt als bekisting of ook bekistingsconstructie aangeduid. Het materiaal van de  vormende bekisting bepaalt het uiterlijk van de verharde beton en kan bestaan uit houten delen (ook wel voorzien van triplexplaten), speciale multiplex platen (betonplex), staal of kunststof. Ter plaatse gestorte brugdekken vereisen  zware ondersteuningsconstructies, deze moeten het gewicht van de nog niet verharde beton dragen en overbrengen naar draagkrachtige ondergrond. Deze constructies vragen veel rekenwerk.

bekisting

 
Ondersteuningsconstructie met bekisting voor bovenbouw van een viaduct over de spoorlijn Apeldoorn- Deventer.

Literatuurverwijzing

  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Stubeco, 2005, Nederlandse verklarende bekistingswoordenlijst, www.stubeco.nl