Bovenbouw

Gedeelte van de (spoor)brug boven de opleggingen op pijlers en landhoofden.

Nadere omschrijving

Elke brug bestaat uit twee hoofdonderdelen: de bovenbouw en de onderbouw, met daartussen de opleggingen.
De bovenbouw betreft de eigenlijke constructie van een brug en rust met de opleggingen op de daaronder gelegen onderbouw.
De bovenbouw kan vast of beweegbaar zijn.

bovenbouw

Schematische weergave van een brug met bovenbouw (gearceerd) en onderbouw

Literatuurverwijzing

  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1940 -1950, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum
  • Klooster, H.P., Bakker, M.M., Coelman, B.H. (red), 2004, Bruggen, Visie op architectuur & constructie, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Stichting Matrijs, Utrecht