Onderdoorgang

Een tunnel van beperkte omvang.

Nadere omschrijving

Een onderdoorgang is in feite een tunnel met geringe afmetingen in lengte en breedte.
In tegenstelling tot de gangbare definitie van een tunnel, wordt een onderdoorgang meestal niet onder een watergang, maar onder een spoor- of verkeersweg aangelegd.
Onderdoorgangen komen veelal voor in een stedelijke omgeving en dan in de vorm van een fiets- of voetgangerstunneltje, maar het is ook mogelijk dat een verkeersweg met een complete rijbaan via een onderdoorgang onder een obstakel wordt doorgevoerd, zoals uit onderstaande afbeelding blijkt.

onderdoorgang
Onderdoorgang bij Zutphen

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1998, Bruggen in Nederland 1800-1940, Bruggen van beton, steen en hout,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen