Hefbrug

Beweegbare brug, waarvan het bewegende deel (het val) verticaal tussen torens omhoog en omlaag bewogen kan worden.

Nadere omschrijving

Hefbruggen zijn beweegbare bruggen waarbij grote doorvaartbreedten mogelijk zijn. De doorvaarthoogte wordt echter beperkt door de hefhoogte van het val. Het gewicht van het val wordt nagenoeg gecompenseerd door contragewichten die via omloopschijven boven in de heftorens met kabels aan de vier hoekpunten van het val zijn bevestigd. De krachten, nodig voor het bewegen van het val, blijven daardoor beperkt. Door te zorgen voor enig overgewicht van het val t.o.v. de ballast, ligt het val in gesloten positie stabiel en kan het door het weg- of spoorverkeer worden bereden. Ook zijn er zo nodig nog extra grendels aanwezig. Het val kan worden bewogen door met een lier bovenin de torens aan het val te trekken of door de contragewichten omlaag te trekken met lieren onderaan de heftorens of door de contragewichtschijven aan te drijven. Bij alle typen aandrijvingen worden voorzieningen  getroffen voor een goede gelijkloop van de hoekpunten, zodat het val tijdens bewegen horizontaal blijft. In veel gevallen zijn de bewegingswerken aan beide landhoofdzijden aan elkaar gekoppeld.

hefbrug1

Hefbrug Waddinxveen o/d Gouwe voor wegverkeer.
Per zijde van de waterweg is er één heftoren met bovenin de aandrijving. Elke heftoren bevat geleidingen voor het val en het bijbehorende contragewicht.

hefbrug2

Hefbrug Son o/h Wilhelminakanaal, voor wegverkeer. De contra-gewichten bewegen langs de buitenzijde van de heftorens. Het val wordt geheven door de contragewichten omlaag  te trekken met lierwerken onderaan de heftorens. 

 hefbrug3

Spoorhefbrug o/d Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht. De vier torens zijn in beide richtingen gekoppeld voor de stabiliteit en geleiden twee hefbruggen met elk twee sporen.
 
      

Literatuurverwijzing

  • Oosterhof, J (Red), 1999, Bruggen in Nederland 1800-1940, Beweegbare bruggen,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
  • Coelman, B.H, 1993, Beweegbare Verkeersbruggen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Voorburg