Staartbrug

Een basculebrug waarvan het contragewicht* zich niet in een basculekelder maar boven het maaiveld bevindt.

Nadere omschrijving

Doordat het contragewicht zich boven het maaiveld bevindt, is er geen (bascule)kelder nodig. Hierdoor kunnen de aanlegkosten (aanzienlijk) lager uitvallen dan bij een basculebrug. Daar staat tegenover dat bij staartbruggen het contragewicht nadrukkelijk zichtbaar is in gesloten stand van de brug. Verder moet het draaipunt van de brug zo hoog worden gesitueerd dat het contragewicht in geopende stand van de brug niet in het water komt, waardoor, door de opwaartse druk van het water, de evenwichtswerking zou worden verstoord. In sommige gevallen  (b.v. de Vijfgatenbrug in Ter Aar) lijkt de staartbrug op een (zwaar) uitgevoerde ophaalbrug.

 

staartbrug1

Leeuwarden, Slauwerhoffbrug

staartbrug2

Ter Aar, Vijfgatenbrug

staartbrug3

Zaandam, Prins Bernardbrug
 

      

Literatuurverwijzing

  • Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen