Brugklap

Het bereden deel van een klapbrug, ophaalbrug, basculebrug en staartbrug.

Nadere omschrijving

Het rijweggedeelte van een beweegbare brug dat kan worden geopend voor de scheepvaart, wordt bij klapbrugen, ophaalbruggen, basculebruggen en staartbruggen aangeduid als brugklap, waarschijnlijk vanwege de beweging die dit brugdeel maakt bij het openen en sluiten. Een alternatieve naam die wordt gebruikt, is brugval, maar deze term wordt breder gebruikt, onder andere ook voor het rijdekgedeelte van hefbruggen.

brugklap3

Den Helder Zeedoksluis
Brugklap van een klapbrug

brugklap2

Franeker Frisiabrege
Brugklap van een basculebrug

brugklap1

Steenwijk
Brugklap van een ophaalbrug

 

Literatuurverwijzing

Oosterhof, J (Red), 1999, Bruggen in Nederland 1800-1940, Beweegbare bruggen,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen
Binkhorst, H., Hoonaard, J. van den, Manhoudt, J., Remery, F. (Red), 2009, Bruggen in Nederland 1950 -2000, Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen