Ballastkist

Onderdeel van veel beweegbare bruggen met als taak als contragewicht het gewicht van het val bij openen en sluiten van de brug te compenseren.

Nadere omschrijving

De ballastkist bevat massa in de vorm van beton, steen of ijzer of een combinatie daarvan. Doordat de ballast* in een aparte doosvormige kist wordt ondergebracht, kan met de vormgeving daarvan gespeeld worden. Vormgevers maken daar graag gebruik van bij brugontwerpen waarvan de ballastkist in het zicht komt. Dit is het geval bij ophaalbruggen, staartbruggen en ook hefbruggen lenen zich daar goed voor. Bij basculebruggen blijft de ballastkist in de kelder en worden weinig eisen aan de vormgeving gesteld. De ballastkist kan dan stijf tussen de uiteinden van de hoofdliggers zijn bevestigd of daaraan scharnierend zijn opgehangen. Op de ballastkist kan bij basculebruggen het machinewerk zijn bevestigd.

ballastkist1

Stadsbrug Kampen a/d IJssel: bijzondere vormgeving van de ballastkisten bij een hefbrug

ballastkist3

Slauerhoffbrug Leeuwarden: ballastkist bij een staartbrug
 
 
ballastkist2
Amsterdam, IJdoornlaan, ballastkist bij een ophaalbrug

Literatuurverwijzing

Oosterhof, J (Red), 1999, Bruggen in Nederland 1800-1940, Beweegbare bruggen,  Nederlandse Bruggen Stichting p/a Walburg Pers, Zutphen

Coelman, B.H, 1992, Beweegbare Verkeersbruggen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat, Voorburg

Blankenstein, E. van, Hoonaard, J. van den, Remery, F., Spits, P.  (Red), 2012, De Nederlandse Brug, 40 markante voorbeelden, Nederlandse Bruggen Stichting en Thoth, Bussum